Blog From Author

آزمایشگاه نسوز

فعالیت های قابل انجام در این دپارتمان بشرح زیر می باشد:
 
• انجام آزمایشاتی مانند دیرگدازی تحت بار (RUL)، آنالیز شیمیایی، دانسیته و تخلخل  (BD & AP)، استحکام فشاری سرد(CCS)، استحکام خمشی سرد(MOR)، Service Temperature (تعیین دمای کاری)، تغییرات خطی پایدار (PLC)، بررسی فازی (XRD)
 
دیرگدازی تحت بار (RUL): تعيين ميزان نسوزندگی تحت بار تا دمای 1600 درجه برای نسوزهای قلیایی و غیر قلیایی (ارزيابی آجرها به لحاظ تحمل بار حرارتی و مکانيکی)
 
تغییرات خطی پایدار (PLC): میزات تغییرات برگشت ناپذیر و دائمی (چه انبساط و چه انقباض) را پس از حرارت دهی نسبت به طول اولیه نشان داده و برحسب درصد بیان می گردد.
 
• بررسی و مطالعه علل واقعی تخریب نسوزها در خط تولید
 
 
انجام بازرسی نسوز شامل:
 
مشاوره در انتخاب تأمین کننده با توجه به نیازهای خریدار
 
مشاوره در عقد قرارداد با تأکید بر نکات کلیدی
 
مذاکره و هماهنگی با نمایندگان واحدهای تولیدی طرف قرارداد جهت تدوین برنامه تولید و توافق در زمینه استاندارد ها، تعیین سطح دقت (AQL) و روش بازرسی
 
حضور در محل واحدهای تولیدی طرف قرارداد کارفرما و نظارت بر فرایند تولید
 
هماهنگی برنامه زمانبندی تولید و حمل مواد
 
انجام نمونه برداری و آزمایشات مورد نیاز طبق استاندارد در محل کارخانه تولید کننده
 
بازرسی خواص ظاهری و ابعاد محصولات (Visual Test)
 
انجام آزمایشات شیمیایی و خواص فیزیکی سرد و گرم طبق استانداردهای رایج ASTM , BS ,BS-EN DIN , ISO ,JIS
 
بازرسی بسته بندی
 
صدور گواهی حمل جهت محصولات مورد تأیید
 
تهیه گزارش از نتایج نمونه برداریها در مورد هر محموله آماده حمل
 
اظهار نظر فنی در خصوص میزان تطابق محصولات ارائه شده با موضوع قرارداد و در صورت عدم تطابق اعلام میزان انحراف
 
 
لیست تجهیزات: 
RUL (Refractoriness Under Load): دستگاه آزمون دیرگدازی تحت بار
 
STA (Simultaneous Thermal Analyzer): دستگاه آنالیز حرارتی همزمان
 
دانسیته و تخلخل
 
 
 
 

آدرس: استان البرز کیلومتر 80 اتوبان تهران-قزوین جنب شرکت سیمان آبیک

ایمیل: rdccimail@yahoo.com

تلفن: 026-45383548-9

شماره واتس آپ: 09036548249

فکس: 026-45383551

کد پستی: 3331954119

وب سایت: http://rdccii.com

تماس با ما